Varianto:25 is a small design studio established in the beginning of 2013 that makes fun and innovative products for developers.

Go to http://varianto25.com to learn more.

Dimitar Panov

Инфограф е платформа, чиято цел е да насочи общественото внимание към важните числа на нашето време.

Разглеждаме числата като прекия път между заблудата и информираното човешко решение. Даваме ти възможност сам да ги опознаеш и да ги използваш както сметнеш за добре.

Повече за Инфограф на infograf.bg.